Visualisering af data

 maps4marketing_googlekort_dk_kommuner_adresser
Data, data, og flere data! Der findes uanede mængder af interessante data tilgængelig for alle. Data kan i princippet vises på mange forskellige måder – som lister, i tabeller, som grafer eller måske kan de visualiseres på et kort! Data der har et element af stedangivelse kan langt bedre præsenteres på et kort end i for eksempel lister eller tabeller. For brugeren af sådanne data giver det et langt bedre overblik og samtidigt gør man det muligt at finde frem til relevante oplysninger langt hurtigere. Dertil kommer også muligheden for hurtigt og nemt at kunne finde vej til det ønskede sted.