Gratis data

Vigtigheden af offentlige data kan ikke understreges nok. Men hvad menes der egentlig med offentlige data? Mængden af frit tilgængelige offentlige data og mulighederne for vækst i et samfund som helhed eller blot i et lokal samfund, hænger nøje sammen. Jo flere data som det offentlige frigør, desto flere muligheder vil der være for at private virksomheder kan udnytte disse til at skabe nye muligheder for borgerene og dermed vækst.

Glædeligvis har man på højt plan besluttet at borgernes egne data i højere grad end tidligere skal stilles til rådighed for netop borgerne. Læs mere om dette tiltag her LINK.